• Γούρι 2021
  • €15.00
   Κατά τη μυθολογία η θεά Υγεία ήταν η κόρη του Ασκληπιού και η προσωποποίηση της υγείας του σώματος και της ψυχής ενώ αγάλματά της κοσμούν τα γνωστότερα Μουσεία
   Απ’ την άλλη μεριά, το μάτι αποτελεί ένα είδος φυλαχτού που εξουδετερώνει την αρνητική ενέργεια. Μία συνήθεια, επίσης, βαθιά ριζωμένη από τα αρχαία χρόνια της ιστορίας μας.

   Σε μία χρονιά που το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου δοκιμάστηκε σκληρά, ευχόμαστε η νέα να σας το προσφέρει απλόχερα. Έτσι, λοιπόν, το φετινό μας γούρι από την μία όψη έχει την απεικόνιση της θεάς Υγείας, ενώ στην άλλη όψη ένα μάτι μαζί με ευχές για τη νέα χρονιά…

   Ένα γούρι για να δώσετε σε εκείνους που αγαπάτε, στους δικούς σας ανθρώπους…
  • Γούρι 2021
  • €15.00
   Κατά τη μυθολογία η θεά Υγεία ήταν η κόρη του Ασκληπιού και η προσωποποίηση της υγείας του σώματος και της ψυχής ενώ αγάλματά της κοσμούν τα γνωστότερα Μουσεία
   Απ’ την άλλη μεριά, το μάτι αποτελεί ένα είδος φυλαχτού που εξουδετερώνει την αρνητική ενέργεια. Μία συνήθεια, επίσης, βαθιά ριζωμένη από τα αρχαία χρόνια της ιστορίας μας.

   Σε μία χρονιά που το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου δοκιμάστηκε σκληρά, ευχόμαστε η νέα να σας το προσφέρει απλόχερα. Έτσι, λοιπόν, το φετινό μας γούρι από την μία όψη έχει την απεικόνιση της θεάς Υγείας, ενώ στην άλλη όψη ένα μάτι μαζί με ευχές για τη νέα χρονιά…

   Ένα γούρι για να δώσετε σε εκείνους που αγαπάτε, στους δικούς σας ανθρώπους…
  • Γούρι 2021
  • €15.00
   Κατά τη μυθολογία η θεά Υγεία ήταν η κόρη του Ασκληπιού και η προσωποποίηση της υγείας του σώματος και της ψυχής ενώ αγάλματά της κοσμούν τα γνωστότερα Μουσεία
   Απ’ την άλλη μεριά, το μάτι αποτελεί ένα είδος φυλαχτού που εξουδετερώνει την αρνητική ενέργεια. Μία συνήθεια, επίσης, βαθιά ριζωμένη από τα αρχαία χρόνια της ιστορίας μας.

   Σε μία χρονιά που το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου δοκιμάστηκε σκληρά, ευχόμαστε η νέα να σας το προσφέρει απλόχερα. Έτσι, λοιπόν, το φετινό μας γούρι από την μία όψη έχει την απεικόνιση της θεάς Υγείας, ενώ στην άλλη όψη ένα μάτι μαζί με ευχές για τη νέα χρονιά…

   Ένα γούρι για να δώσετε σε εκείνους που αγαπάτε, στους δικούς σας ανθρώπους…
  • Γούρι 2021
  • €15.00
   Κατά τη μυθολογία η θεά Υγεία ήταν η κόρη του Ασκληπιού και η προσωποποίηση της υγείας του σώματος και της ψυχής, ενώ αγάλματά της κοσμούν τα γνωστότερα μουσεία του κόσμου.
   Απ’ την άλλη μεριά, το μάτι αποτελεί ένα είδος φυλαχτού που εξουδετερώνει την αρνητική ενέργεια. Μία συνήθεια, επίσης, βαθιά ριζωμένη από τα αρχαία χρόνια της ιστορίας μας.

   Σε μία χρονιά που το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου δοκιμάστηκε σκληρά, ευχόμαστε η νέα να σας το προσφέρει απλόχερα. Έτσι, λοιπόν, το φετινό μας γούρι από την μία όψη έχει την απεικόνιση της θεάς Υγείας, ενώ στην άλλη όψη ένα μάτι μαζί με ευχές για τη νέα χρονιά…

   Ένα γούρι για να δώσετε σε εκείνους που αγαπάτε, στους δικούς σας ανθρώπους…