• Φυλακτό Αυτοκινήτου
  • €50.00
   Φυλακτό αυτοκινήτου για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με την παράσταση του Αγίου Χριστόφορου, του προστάτη των οδηγών, από τη μία όψη και η Παναγία με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να της προσφέρει τον Κρίνο.
  • Φυλακτό Αυτοκινήτου
  • €39.00
   Φυλακτό αυτοκινήτου για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με την παράσταση του Αγίου Σπυρίδωνα, από τη μία όψη και την επιγραφή "Εν Τούτω Νίκα" από την άλλη όψη.
  • Φυλακτό Αυτοκινήτου
  • €48.00
   Φυλακτό αυτοκινήτου για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με ανάγλυφη παράσταση του Αγίου Χριστόφορου, του προστάτη των οδηγών.
  • Φυλακτό Αυτοκινήτου
  • €30.00
   Φυλακτό αυτοκινήτου για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με την παράσταση του Αγίου Χριστόφορου, του προστάτη των οδηγών, από τη μία όψη και η Παναγία με το Θείο Βρέφος από την άλλη.
  • Φυλακτό Αυτοκινήτου
  • €36.00
   Φυλακτό αυτοκινήτου για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με την παράσταση του Αγίου Χριστόφορου, του προστάτη των οδηγών, από τη μία όψη και η Παναγία με το Θείο Βρέφος από την άλλη.
  • Φυλακτό Αυτοκινήτου
  • €39.00
   Φυλακτό αυτοκινήτου για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με την παράσταση του Αγίου Χριστόφορου, του προστάτη των οδηγών από τη μία όψη και την επιγραφή "Εν Τούτω Νίκα" από την άλλη όψη.